Przez 3 dni poprzedzające badanie stosować normowęglowodanową dietę (>150g węglowodanów/dzień) i zwykłą aktywność fizyczną.

W dniu poprzedzającym badanie ograniczyć wysiłek fizyczny i nie spożywać alkoholu.

Na badanie należy przyjść wypoczętym, po przespanej nocy.

Do czasu badania pozostać na czczo, czyli ostatnim posiłkiem powinna być spożyta do godz. 1900 w dniu poprzedzającym badanie lekka kolacja, zawierająca umiarkowaną (30–50g) ilość węglowodanów.

Rano, przed pobraniem krwi nie wolno: palić papierosów, pić herbaty i kawy, dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Do laboratorium należy przynieść odpowiednią ilość glukozy:   dorośli: 75 g  dzieci: 1,75g glukozy/kg m.c; ale nie więcej niż 75g

Należy zgłosić się do laboratorium (najlepiej do godz. 1000) w celu pobrania krwi do oznaczenia glukozy na czczo

Następnie (po pierwszym pobraniu próbki krwi) należy wypić przygotowany przez personel laboratorium, roztwór glukozy w czasie nie krótszym niż 3min i nie dłuższym niż 5min – kolejne pobranie krwi po 2 godzinach od momentu wypicia roztworu glukozy (kobiety w ciąży – dodatkowo po 1 godzinie) lub zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza

PODCZAS TESTU należy przebywać w miejscu wykonania testu, w spoczynku. Nie wolno przyjmować w tym czasie posiłków ani żadnych płynów, nie wolno palić papierosów.

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice