Elektroniczne kopie wyników badań laboratoryjnych mogą być wysyłane pocztą elektroniczną w przypadku, gdy Pacjent złoży w naszym laboratorium stosowną pisemną dyspozycję (formularze są dostępne w poczekalni oraz tutaj ).  Dyspozycję wysyłania wyników na wskazany adres poczty elektronicznej składa się osobiście w rejestracji podczas zlecania badań. Wymagany jest dowód tożsamości. Dyspozycja może zostać odwołana przez pacjenta w dowolnym terminie. W dyspozycji Pacjent musi wpisać adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, na który zostanie wysłany SMS z  potwierdzeniem rejestracji dyspozycji.  Pacjent, który złożył dyspozycję  wysyłania wyników pocztą elektroniczną, podczas zlecania badań w rejestracji otrzymuje dokument potwierdzenia, na którym widnieje adres poczty elektronicznej oraz hasło, które umożliwia odszyfrowanie wyników. Elektroniczne kopie wyników (zeskanowane wyniki badań)  przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych i danych wrażliwych przed nieupoważnionym dostępem.

Elektroniczne sprawozdanie z badania laboratoryjnego, podpisane elektronicznie  są przesyłane zaszyfrowane w formacie pdf  jak załącznik listu elektronicznego. Format  pdf jest obsługiwany  w systemach Windows, Android, iOS i innych. Po kliknięciu w załącznik przeglądarka plików pdf (najczęściej jest to Adobe Acrobat Reader) zapyta Państwa o hasło do odkodowania treści. Należy wpisać hasło, które jest wydrukowane na Potwierdzeniu. Małe i duże litery w haśle są rozróżniane. Z uwagi na przepisy prawa a zwłaszcza na obowiązujące od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) nie ma możliwości przesłania wyników pocztą elektroniczną w postaci jawnej (bez szyfrowania).

Uwaga, zgubionego hasła nie wydajemy ponownie. Gdy zdarzy się taka sytuacja wyniki należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta do odbioru jego wyników badań.

Potwierdzenie2024

Jak usunąć hasło z pliku pdf (Windows 10) ?

Krok 1 – potrzebna będzie darmowa, powszechnie dostępna  przeglądarka do plików pdf Adobe Acrobat Reader

Krok 2 – uruchom Adobe Acrobat Reader i otwórz plik sprawozdania  z badania laboratoryjnego w formacie pdf (podając hasło do otwarcia pliku)

Krok 3 – wybierz z menu funkcję drukowania dokumentu jak z obrazku poniżej

OdhasłowanieKrok_1

 

Krok 4 – wybierz jako drukarkę “Microsoft Print to PDF

OdhasłowanieKrok_2

 

Krok 5 – wybierz plik, do którego ma zostać zapisany plik pdf pozbawiony hasła

OdhasłowanieKrok_4

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice