Właściwe przygotowanie się do badania jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyników.

Do rejestracji badań niezbędny jest dokument tożsamości pacjenta.

Pobranie krwi u pacjenta w wieku 16 – 18 lat – wymagana jest zgoda pacjenta i rodzica/opiekuna prawnego. Odpowiednie druki do pobrania w rejestracji laboratorium lub tutaj (dopuszcza się zgodę napisaną odręcznie). Wynik badania pacjent może odebrać osobiście.

Przygotowanie do badań :

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice