1. Wyniki badań odbierane osobiście wydawane są na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie zlecenia na wykonanie badań, który pacjent otrzymuje podczas rejestracji (patrz poniżej) oraz dokumentu tożsamości.

  1. W przypadku, gdy odbiór osobisty nie jest możliwy – wyniki mogą być wydane innej osobie pod warunkiem, że pacjent zarejestrował upoważnienie do odbioru wyniku przez inną osobę. 

  1. Upoważniona osoba powinna zgłosić się po odbiór wyniku z dokumentem potwierdzenia zlecenia oraz własnym dokumentem tożsamości.

  2. Informujemy, że za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobieramy żadnej opłaty.

Potwierdzenie2024

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice