[dropcaps]1[/dropcaps] PROFIL PODSTAWOWY (18 badań)

OB, morfologia, rozmaz, ALAT (aminotransferaza alaninowa), bilirubina całkowita, kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], glukoza, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), żelazo, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy)

[dropcaps]2[/dropcaps] PROFIL ROZSZERZONY (29 badań)

OB, morfologia, rozmaz, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], α-amylaza, białko całkowite, kwas moczowy, glukoza, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), magnez, żelazo, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), antygen HBs, p/ciała anty-HCV, witamina 25(OH)D3

[dropcaps]3[/dropcaps] PROFIL DLA DZIECKA  (8 badań)

morfologia, rozmaz, ALP (fosfataza zasadowa), bilirubina całkowita, glukoza, fosfor nieorganiczny, żelazo, CRP (białko C-reaktywne)

[dropcaps]4[/dropcaps] PROFIL DLA DZIECKA rozszerzony  (13 badań)

morfologia, rozmaz, ALP (fosfataza zasadowa), bilirubina całkowita, kreatynina, glukoza, fosfor nieorganiczny, żelazo, CRP (białko C-reaktywne), ASO (odczyn antystreptolizynowy), TSH (hormon tyreotropowy), IgE – całkowite, witamina 25(OH)D3

[dropcaps]5[/dropcaps] PROFIL DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ  (26 badań)

OB, morfologia, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), fosfor nieorganiczny, magnez, żelazo, wapń całkowity, kwas foliowy, TSH (hormon tyreotropowy), fT4 (wolna tyroksyna), USR

[dropcaps]6[/dropcaps] PROFIL DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ  rozszerzony (31 badań)

OB, morfologia, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), fosfor nieorganiczny, magnez, żelazo, wapń całkowity, kwas foliowy, TSH (hormon tyreotropowy), fT4 (wolna tyroksyna), antygen HBs, p/ciała anty-HCV, cytomegalowirus – p/ciała klasy IgG, toxoplasma – p/ciała klasy IgG, różyczka – p/ciała klasy IgG, USR

[dropcaps]7[/dropcaps] PROFIL DLA KOBIET W CIĄŻY (9 badań)

morfologia, glukoza, p/ciała anty-HCV, toxoplasma – p/ciała klasy IgM/IgG, różyczka – p/ciała klasy IgM/IgG,  USR, grupa krwi

[dropcaps]8[/dropcaps] PROFIL DLA KOBIET W CIĄŻY rozszerzony (14 badań)

morfologia, glukoza, antygen HBs, p/ciała anty-HBs, p/ciała anty-HCV, TSH (hormon tyreotropowy), fT4 (wolna tyroksyna), anty-TPO (p/ciała przeciw peroksydazie tarczycowej), toxoplasma – p/ciała klasy IgM/IgG, różyczka – p/ciała klasy IgM/IgG, USR, grupa krwi

[dropcaps]9[/dropcaps] PROFIL DLA KOBIET 45+   (26 badań)

OB, morfologia, rozmaz, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], fosfor nieorganiczny, magnez, żelazo, wapń całkowity, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy)

[dropcaps]10[/dropcaps] PROFIL DLA KOBIET 45+   rozszerzony (33 badania)

OB, morfologia, rozmaz, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], fosfor nieorganiczny, magnez, żelazo, ferrytyna, wapń całkowity, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), antygen HBs, p/ciała anty-HCV, witamina 25(OH)D3, CEA (antygen karcynoembrionalny), badanie ogólne moczu, test na obecność krwi utajonej w kale

[dropcaps]11[/dropcaps] PROFIL DLA MĘŻCZYZN 45+   (26 badań)

OB, morfologia, rozmaz, D-dimery, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], magnez, wapń całkowity, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), PSA total (specyficzny antygen prostaty)

[dropcaps]12[/dropcaps] PROFIL DLA MĘŻCZYZN 45+   rozszerzony (32 badania)

OB, morfologia, rozmaz, D-dimery, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], magnez, wapń całkowity, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), PSA total (specyficzny antygen prostaty), antygen HBs, p/ciała anty-HCV, witamina 25(OH)D3, CEA (antygen karcynoembrionalny), badanie ogólne moczu, test na obecność krwi utajonej w kale

[dropcaps]13[/dropcaps] PROFIL LIPIDOWY (5 badań)

cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy

[dropcaps]14[/dropcaps] PROFIL WĄTROBOWY (5 badań)

ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa), ALAT (aminotransferaza alaninowa), ALP (fosfataza zasadowa), GGTP (gamma-glutamylotransferaza), bilirubina całkowita

[dropcaps]14[/dropcaps] PROFIL WĄTROBOWY (8 badań)

ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa), ALAT (aminotransferaza alaninowa), ALP (fosfataza zasadowa), GGTP (gamma-glutamylotransferaza), bilirubina całkowita, albumina, antygen HBs, p/ciała anty-HCV

[dropcaps]15[/dropcaps] PROFIL NERKOWY (9 badań)

białko całkowite, kwas moczowy, mocznik, kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), badanie ogólne moczu, albumina w moczu [test immunochromatograficzny]

[dropcaps]16[/dropcaps] PROFIL TRZUSTKA  (3 badania)

α-amylaza, lipaza, glukoza

[dropcaps]17[/dropcaps] PROFIL TRZUSTKA  rozszerzony (6 badań)

α-amylaza, lipaza, glukoza, α-1 antytrypsyna, elastaza trzustkowa w kale, CA 19.9 (antygen nowotworowy)

[dropcaps]18[/dropcaps] PROFIL ANEMIA  (7 badań)

morfologia, rozmaz, retikulocyty, TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza), ferrytyna, wysycenie transferyny żelazem (transferyna + żelazo)

[dropcaps]19[/dropcaps] PROFIL ANEMIA  rozszerzony  (10 badań)

morfologia, rozmaz, retikulocyty, TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza), ferrytyna, witamina B12, wysycenie transferyny żelazem (transferyna + żelazo), kwas foliowy, test na obecność krwi utajonej w kale

[dropcaps]20[/dropcaps] PROFIL CUKRZYCA  (13 badań)

glukoza, HbA1c  (hemoglobina glikowana), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), badanie ogólne moczu, albumina w moczu [test immunochromatograficzny]

[dropcaps]21[/dropcaps] PROFIL CUKRZYCA   rozszerzony  (15 badań)

HbA1c  (hemoglobina glikowana), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), HOMA-IR (glukoza, insulina), peptyd C, badanie ogólne moczu, albumina w moczu [test immunochromatograficzny]

[dropcaps]22[/dropcaps] PROFIL KARDIOLOGICZNY  (14 badań)

glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], kwas moczowy, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], magnez, CRP (białko C-reaktywne), D-dimery

[dropcaps]24[/dropcaps] PROFIL TARCZYCA (3 badania)

TSH (hormon tyreotropowy), fT3 (wolna trijodotyronina), fT4 (wolna tyroksyna)

[dropcaps]25[/dropcaps] PROFIL TARCZYCA  rozszerzony  (5 badań)

TSH (hormon tyreotropowy), fT3 (wolna trijodotyronina), fT4 (wolna tyroksyna), anty-Tg  (p/ciała przeciw tyreoglobulinie), anty-TPO (p/ciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

[dropcaps]26[/dropcaps] PROFIL REUMATOLOGICZNY  (7 badań)

OB, morfologia, rozmaz, kwas moczowy, CRP (białko C-reaktywne), ASO (odczyn antystreptolizynowy), RF (czynnik reumatoidalny)

[dropcaps]27[/dropcaps] PROFIL REUMATOLOGICZNY  rozszerzony  (9 badań)

OB, morfologia, rozmaz, kwas moczowy, CRP (białko C-reaktywne), ASO (odczyn antystreptolizynowy), RF (czynnik reumatoidalny), anty-CCP (p/ciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi), p/c przeciwjądrowe met. IF – test przesiewowy

[dropcaps]28[/dropcaps] TORCH p/ciała klasy IgG/IgM   (8 badań)

Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalia, Herpes Simplex

[dropcaps]29[/dropcaps] TORCH profil 10 IgG (10 badań)

Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalia, Herpes Simplex Virus HSV (typ 1 i 2), Varicella Zoster Virus, Parwowirus B19, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Bordetella pertussis

[dropcaps]30[/dropcaps] PROFIL CELIAKIA  (6 badań)

anty-EmA IgA/IgG  (p/c przeciw endomysium), anty-tTG IgA  (p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA), anty-tTG IgG  (p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG), anty-GAF(3X) IgA  (p/c przeciw analogowi gliadyny IgA), anty-GAF(3X) IgG  (p/c przeciw analogowi gliadyny IgG)

[dropcaps]31[/dropcaps] PROFIL ZAKRZEPICA  (4 badania)

morfologia, aPTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji), PT + INR (czas protrombinowy), D-dimery

[dropcaps]32[/dropcaps] PROFIL HORMONY   (6 badań)

TSH (hormon tyreotropowy), FSH (hormon folikulotropowy), LH (hormon luteinizujący), prolaktyna, progesteron, estradiol

[dropcaps]33[/dropcaps] PROFIL DLA SPORTOWCÓW   (22 badania)

morfologia, ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa), ALAT (aminotransferaza alaninowa), kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], CK (kinaza kreatynowa całkowita),  białko całkowite, glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), magnez, żelazo, TSH (hormon tyreotropowy), testosteron, kortyzol

[dropcaps]34[/dropcaps] PROFIL DLA SPORTOWCÓW  rozszerzony  (28 badań)

morfologia, ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa), ALAT (aminotransferaza alaninowa), albumina, kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], CK (kinaza kreatynowa całkowita), białko całkowite, glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), magnez, żelazo, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), testosteron, kortyzol, insulina, ferrytyna, witamina 25(OH)D3, badanie ogólne moczu

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice