Wynik badania dla przychodni może być wysłany emailem jako :

  • podpisany elektronicznie plik PDF (podobnie jak wynik przesyłany pacjentom) – metoda domyślna
  • podpisany elektronicznie plik XML zgodny ze standardem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)  “zapakowany” w zaszyfrowanym pliku ZIP

Wynik badania przesyłany w pliku PDF

Wynik badania laboratoryjnego przesyłany jest jako podpisany elektronicznie i zaszyfrowany plik PDF. Do jego otwarcia wymagane jest hasło. Procedura odszyfrowania pliku PDF  i usunięcia hasła jest opisana tutaj.

 

Wynik badania przesyłany w pliku XML

Plik XML jest przesyłany w postaci spakowanej w pliku ZIP.  Plik ZIP jest zaszyfrowany hasłem. Po rozpakowaniu pliku ZIP,  jego zawartość – plik XML nie posiada już własnego hasła.  Plik XML zawierający sprawozdanie z badania laboratoryjnego  jest czytelny dla użytkownika tylko wtedy gdy do jego otwarcia używana jest transformata XSL (plik CSA_PL_IG_1.3.1.xsl) opracowana przez Centrum eZdrowie.  Wysyłanie wyniku w postaci pliku XML wymaga złożenia  przez przychodnię stosownej dyspozycji (emailem).

Pobierz plik transformaty XSL pozwalającej na stworzenie gotowego wydruku wyniku badania laboratoryjnego na podstawie dokumentu XML

Uwaga, plik transformaty CDA_PL_IG_1.3.1.xsl musi znajdować się w tym samy folderze co pliki XML zawierające wyniki badań laboratoryjnych.

 

Przykład sprawozdania z badania laboratoryjnego wysłanego w pliku XML, prezentowanego przy pomocy transformaty XSL opracowanej przez Centrum eZdrowie

SprawozdanieZBadaniaLaborWithXSL

 

Raport  z walidacji pliku XML zawierającego wyniki badania laboratoryjnego na zgodność ze standardem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA)

SprawozdanieZBadaniaLaborRaportWalidacji

 

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice