Przygotować czysty pojemnik z nakrętką o objętości 2–3 litrów, najlepiej z podziałką oraz jednorazowy pojemnik z nakrętką o pojemności 50–100 ml (dostępne w aptece).

W dniu poprzedzającym badanie oraz w dniu badania należy unikać znacznego wysiłku fizycznego.

Nie przeprowadzać dobowej zbiórki moczu podczas, i w ciągu 3 dni po zakończeniu miesiączki.

Pozostałe, szczegółowe zalecenia dotyczące przygotowania się do badania należy ustalić indywidualnie z lekarzem.

Pobranie próbki moczu

I dzień    – rano, po wstaniu np. godz.600  pierwszą porcję moczu oddać do toalety

– zapisać czas oddania pierwszej porcji moczu

– wszystkie następne porcje moczu oddawać do przygotowanego pojemnika

Pojemnik, przez cały okres zbiórki przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu

 

II dzień  – rano o godz. 600  do naczynia oddać tylko pierwszą porcję moczu po przerwie nocnej

 – zapisać czas oddania ostatniej porcji moczu

– zmierzyć objętość moczu w pojemniku

– mocz dokładnie wymieszać, a następnie odlać ok. 50–100 ml do jednorazowego pojemnika na badanie ogólne

– pojemnik opisać: imię, nazwisko, objętość moczu, dokładny czas rozpoczęcia i zakończeniazbiórki

 

Mocz dostarczyć do laboratorium tak szybko, jak to możliwe (do chwili dostarczenia przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu, najlepiej w temp. lodówki 2-80 C)

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice