Przygotować czysty, jednorazowy pojemnik do pobierania kału (dostępne w aptece).

Nie pobierać próbek kału podczas, i w ciągu 3 dni po zakończeniu miesiączki oraz w przypadku krwawienia z hemoroidów.

Alkohol oraz długotrwałe przyjmowanie aspiryny i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą powodować podrażnienia, prowadzące do utajonego krwawienia. Substancje takie powinny być odstawione na minimum 48 godzin przed pobraniem próbki kału.

Nie jest wymagane stosowanie specjalnej diety.

 

Pobranie próbki kału

 Próbkę kału pobrać z dwóch różnych miejsc stolca oddanego w sposób naturalny, nie napełniać pojemnika do pełna.

Pojemnik zamknąć i opisać: imię, nazwisko, data pobrania.

Materiał należy dostarczyć do laboratorium do 6 godzin od pobrania (do chwili dostarczenia przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu, najlepiej w temp. lodówki 2-80 C).

Test wykonać 3–krotnie w odstępach kilkudniowych

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice