Przygotowanie do badania  PROFIL LIPIDOWY (cholesterol całkowity, HDL, nie-HDL,  LDL, trójglicerydy)

  • badanie profilu lipidowego powinno być dokonywane w warunkach codziennej aktywności i odżywiania się
  • próbek krwi do rutynowego wykonania tych badań nie trzeba pobierać na czczo
  • rozważenie powtórzenia badania profilu lipidowego na czczo zaleca się przy stężeniu trójglicerydów nie na czczo 440 mg/dl
  • oprócz uwarunkowań genetycznych, zmienność stężenia cholesterolu i trójglicerydów powodują: aktywność fizyczna, dieta w tym zawartość węglowodanów i alkoholu oraz palenie tytoniu

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice