Badanie nasienia wykonywane jest w każdy poniedziałek i środę. Wcześniej należy zgłosić się do laboratorium  w celu odebrania specjalnego pojemnika na próbkę i informacji o przygotowaniu się do badania. 

Pacjent zgłaszający się na badanie nasienia powinien zachować okres wstrzemięźliwości płciowej od minimum 48 h (2 dni) do maksimum 7 dni od ostatniej ejakulacji, również w przypadku powtórnego (kolejnego) badania.

Okres wstrzemięźliwości płciowej powinien być odnotowany na pojemniku oraz wyniku badania nasienia.

Próbka nasienia powinna być oddana drogą masturbacji do pojemnika pobranego w laboratorium, (nie wolno przelewać próbki z innego pojemnika!)

Pojemnik z nasieniem należy opisać danymi pacjenta (wszystkie pola etykiety pojemnika).

Nasienie powinno być oddane do pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny.

Pacjent powinien poinformować o ewentualnych problemach przy zbieraniu próbki (np. o utracie części ejakulatu).

Próbkę nasienia należy dostarczyć do laboratorium najpóźniej do 1 godziny od momentu pobrania (gdyż analizę parametrów, takich jak ruch czy żywotność plemników należy wykonać do 1 h od ejakulacji).

W czasie transportu do laboratorium próbki nie narażać na wahania temp.  (optymalna temperatura transportu to 20-37°C).

Nie wykonuje się badania próbki nasienia uzyskanej w czasie tzw. stosunku przerywanego, ponieważ pierwsza porcja ejakulatu, która zawiera najwięcej plemników, może zostać utracona. Dodatkowo, próbka może zostać zanieczyszczona elementami komórkowymi lub bakteriami.

Pierwszorazowo badanie powinno być wykonane 2-krotnie, w odstępie minimum 7 dni do maksymalnie 3 tygodni.

PRÓBKI NASIENIA DO BADANIA PRZYJMOWANE SĄ POZA KOLEJNOŚCIĄ

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice