1 PROFIL PODSTAWOWY (18 badań)

OB, morfologia, rozmaz, ALAT (aminotransferaza alaninowa), bilirubina całkowita, kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], glukoza, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), żelazo, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy)

2 PROFIL ROZSZERZONY (29 badań)

OB, morfologia, rozmaz, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], α-amylaza, białko całkowite, kwas moczowy, glukoza, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), magnez, żelazo, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), antygen HBs, p/ciała anty-HCV, witamina 25(OH)D3

3 PROFIL DLA DZIECKA  (8 badań)

morfologia, rozmaz, ALP (fosfataza zasadowa), bilirubina całkowita, glukoza, fosfor nieorganiczny, żelazo, CRP (białko C-reaktywne)

4 PROFIL DLA DZIECKA rozszerzony  (13 badań)

morfologia, rozmaz, ALP (fosfataza zasadowa), bilirubina całkowita, kreatynina, glukoza, fosfor nieorganiczny, żelazo, CRP (białko C-reaktywne), ASO (odczyn antystreptolizynowy), TSH (hormon tyreotropowy), IgE – całkowite, witamina 25(OH)D3

5 PROFIL DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ  (26 badań)

OB, morfologia, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), fosfor nieorganiczny, magnez, żelazo, wapń całkowity, kwas foliowy, TSH (hormon tyreotropowy), fT4 (wolna tyroksyna), USR

6 PROFIL DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ  rozszerzony (31 badań)

OB, morfologia, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), fosfor nieorganiczny, magnez, żelazo, wapń całkowity, kwas foliowy, TSH (hormon tyreotropowy), fT4 (wolna tyroksyna), antygen HBs, p/ciała anty-HCV, cytomegalowirus – p/ciała klasy IgG, toxoplasma – p/ciała klasy IgG, różyczka – p/ciała klasy IgG, USR

7 PROFIL DLA KOBIET W CIĄŻY (9 badań)

morfologia, glukoza, p/ciała anty-HCV, toxoplasma – p/ciała klasy IgM/IgG, różyczka – p/ciała klasy IgM/IgG,  USR, grupa krwi

8 PROFIL DLA KOBIET W CIĄŻY rozszerzony (14 badań)

morfologia, glukoza, antygen HBs, p/ciała anty-HBs, p/ciała anty-HCV, TSH (hormon tyreotropowy), fT4 (wolna tyroksyna), anty-TPO (p/ciała przeciw peroksydazie tarczycowej), toxoplasma – p/ciała klasy IgM/IgG, różyczka – p/ciała klasy IgM/IgG, USR, grupa krwi

9 PROFIL DLA KOBIET 45+   (26 badań)

OB, morfologia, rozmaz, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], fosfor nieorganiczny, magnez, żelazo, wapń całkowity, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy)

10 PROFIL DLA KOBIET 45+   rozszerzony (33 badania)

OB, morfologia, rozmaz, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], fosfor nieorganiczny, magnez, żelazo, ferrytyna, wapń całkowity, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), antygen HBs, p/ciała anty-HCV, witamina 25(OH)D3, CEA (antygen karcynoembrionalny), badanie ogólne moczu, test na obecność krwi utajonej w kale

11 PROFIL DLA MĘŻCZYZN 45+   (26 badań)

OB, morfologia, rozmaz, D-dimery, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], magnez, wapń całkowity, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), PSA total (specyficzny antygen prostaty)

12 PROFIL DLA MĘŻCZYZN 45+   rozszerzony (32 badania)

OB, morfologia, rozmaz, D-dimery, próby wątrobowe [ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, bilirubina], kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], magnez, wapń całkowity, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), PSA total (specyficzny antygen prostaty), antygen HBs, p/ciała anty-HCV, witamina 25(OH)D3, CEA (antygen karcynoembrionalny), badanie ogólne moczu, test na obecność krwi utajonej w kale

13 PROFIL LIPIDOWY (5 badań)

cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy

14 PROFIL WĄTROBOWY (5 badań)

ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa), ALAT (aminotransferaza alaninowa), ALP (fosfataza zasadowa), GGTP (gamma-glutamylotransferaza), bilirubina całkowita

14 PROFIL WĄTROBOWY (8 badań)

ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa), ALAT (aminotransferaza alaninowa), ALP (fosfataza zasadowa), GGTP (gamma-glutamylotransferaza), bilirubina całkowita, albumina, antygen HBs, p/ciała anty-HCV

15 PROFIL NERKOWY (9 badań)

białko całkowite, kwas moczowy, mocznik, kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), badanie ogólne moczu, albumina w moczu [test immunochromatograficzny]

16 PROFIL TRZUSTKA  (3 badania)

α-amylaza, lipaza, glukoza

17 PROFIL TRZUSTKA  rozszerzony (6 badań)

α-amylaza, lipaza, glukoza, α-1 antytrypsyna, elastaza trzustkowa w kale, CA 19.9 (antygen nowotworowy)

18 PROFIL ANEMIA  (7 badań)

morfologia, rozmaz, retikulocyty, TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza), ferrytyna, wysycenie transferyny żelazem (transferyna + żelazo)

19 PROFIL ANEMIA  rozszerzony  (10 badań)

morfologia, rozmaz, retikulocyty, TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza), ferrytyna, witamina B12, wysycenie transferyny żelazem (transferyna + żelazo), kwas foliowy, test na obecność krwi utajonej w kale

20 PROFIL CUKRZYCA  (13 badań)

glukoza, HbA1c  (hemoglobina glikowana), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), badanie ogólne moczu, albumina w moczu [test immunochromatograficzny]

21 PROFIL CUKRZYCA   rozszerzony  (15 badań)

HbA1c  (hemoglobina glikowana), lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), HOMA-IR (glukoza, insulina), peptyd C, badanie ogólne moczu, albumina w moczu [test immunochromatograficzny]

22 PROFIL KARDIOLOGICZNY  (14 badań)

glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), kreatynina + eGFR [estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD], kwas moczowy, lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], magnez, CRP (białko C-reaktywne), D-dimery

24 PROFIL TARCZYCA (3 badania)

TSH (hormon tyreotropowy), fT3 (wolna trijodotyronina), fT4 (wolna tyroksyna)

25 PROFIL TARCZYCA  rozszerzony  (5 badań)

TSH (hormon tyreotropowy), fT3 (wolna trijodotyronina), fT4 (wolna tyroksyna), anty-Tg  (p/ciała przeciw tyreoglobulinie), anty-TPO (p/ciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

26 PROFIL REUMATOLOGICZNY  (7 badań)

OB, morfologia, rozmaz, kwas moczowy, CRP (białko C-reaktywne), ASO (odczyn antystreptolizynowy), RF (czynnik reumatoidalny)

27 PROFIL REUMATOLOGICZNY  rozszerzony  (9 badań)

OB, morfologia, rozmaz, kwas moczowy, CRP (białko C-reaktywne), ASO (odczyn antystreptolizynowy), RF (czynnik reumatoidalny), anty-CCP (p/ciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi), p/c przeciwjądrowe met. IF – test przesiewowy

28 TORCH p/ciała klasy IgG/IgM   (8 badań)

Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalia, Herpes Simplex

29 TORCH profil 10 IgG (10 badań)

Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalia, Herpes Simplex Virus HSV (typ 1 i 2), Varicella Zoster Virus, Parwowirus B19, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Bordetella pertussis

30 PROFIL CELIAKIA  (6 badań)

anty-EmA IgA/IgG  (p/c przeciw endomysium), anty-tTG IgA  (p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA), anty-tTG IgG  (p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG), anty-GAF(3X) IgA  (p/c przeciw analogowi gliadyny IgA), anty-GAF(3X) IgG  (p/c przeciw analogowi gliadyny IgG)

31 PROFIL ZAKRZEPICA  (4 badania)

morfologia, aPTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji), PT + INR (czas protrombinowy), D-dimery

32 PROFIL HORMONY   (6 badań)

TSH (hormon tyreotropowy), FSH (hormon folikulotropowy), LH (hormon luteinizujący), prolaktyna, progesteron, estradiol

33 PROFIL DLA SPORTOWCÓW   (22 badania)

morfologia, ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa), ALAT (aminotransferaza alaninowa), kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], CK (kinaza kreatynowa całkowita),  białko całkowite, glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), magnez, żelazo, TSH (hormon tyreotropowy), testosteron, kortyzol

34 PROFIL DLA SPORTOWCÓW  rozszerzony  (28 badań)

morfologia, ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa), ALAT (aminotransferaza alaninowa), albumina, kwas moczowy, próby nerkowe [mocznik, kreatynina + eGFR], lipidogram [cholesterol, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy], CK (kinaza kreatynowa całkowita), białko całkowite, glukoza, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany), magnez, żelazo, CRP (białko C-reaktywne), TSH (hormon tyreotropowy), testosteron, kortyzol, insulina, ferrytyna, witamina 25(OH)D3, badanie ogólne moczu

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice