ChoryMiś_BezNapisu_600x338_V2

Doctor, handshake and partnership in healthcare, medicine or trust for collaboration, unity or support at lab. Team of medical experts shaking hands in teamwork for agreement or success at pharmacy

PlakatLaborMIDDLE_CzasMaZnaczenie_2022_11

Hand,Of,A,Young,Baby,Touching,Old,Hand,Of,The

Laboratorium czynne jest w następujących godzinach:

 • w poniedziałki  (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych) :
  pobieranie i przyjmowanie materiału: 7:00 – 16:00
  wydawanie wyników 12:00 – 16:00

 • od wtorku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych) :
  pobieranie i przyjmowanie materiału: 7:00 – 12:00
  wydawanie wyników 12:00 – 14:30

 • sobota  w wyznaczone poniżej dni  :
  pobieranie i przyjmowanie materiału: 8:00 – 10:00
  wydawanie wyników 10:00 – 12:00

 • W kwietniu 2024 r.  laboratorium będzie czynne w następujące soboty:  13.04.2024  oraz  27.04.2024 W kolejnych miesiącach plan pracujących sobót będzie publikowany sukcesywnie na stronie internetowej oraz w formie ogłoszenia na drzwiach wejściowych do laboratorium.  Wykaz badań wykonywanych w soboty znajduje się tutaj.

 • Badanie w kierunku HIV wykonuje się wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza

 • Badanie nasienia  – termin wykonania badania proszę uzgodnić telefonicznie  32-231 24 88 lub  798 312 486.  Badania wykonujemy w poniedziałki i środy. Szczegółowe informacje dotyczące badania nasienia znajdują się tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice