Ważny komunikat 1 czerwiec 2020

Z dniem 1 czerwca wykonujemy już wszystkie badania z naszej oferty, dla pacjentów przychodni oraz prywatne. Zmienione pozostają nadal godziny pracy.

Godziny pracy laboratorium:
poniedziałek – piątek godz. 7:00 – 13:00
Pobieranie i przyjmowanie materiału: 7:00 – 11:00
Sobota – nieczynne

Laboratorium czynne będzie w 4 soboty w okresie letnim:

11.07.2020
25.07.2020
08.08.2020
22.08.2020

Wznawiamy też wykonywanie badania nasienia. W przypadku tego badania, przyjęcie próbki wymaga telefonicznego uzgodnienia terminu.

 

 

Szanowni Państwo,
Witamy  i zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług Centralnego Laboratorium Analitycznego w Gliwicach.

Oferta laboratorium obejmuje pełny zakres badań analitycznych. Oferujemy profesjonalną obsługę, krótkie terminy oczekiwania na wyniki oraz przystępne ceny wykonywanych badań. Posiadamy duże doświadczenie w pobieraniu krwi u dzieci (również u noworodków i niemowląt) oraz u osób wrażliwych. Zdecydowana większość badań wykonywana jest na miejscu, jedynie niektóre wysokospecjalistyczne analizy zlecane są na zewnątrz. Wysoki poziom wykonywanych u nas badań potwierdzają corocznie przyznawane certyfikaty jakości. Dla komfortu pacjentów w roku 2015 zainstalowaliśmy w laboratorium klimatyzację, a w roku 2017 zmodernizowaliśmy poczekalnię pacjentów wyposażając ją w kolejkomat. Prowadzimy działalność diagnostyczną  nieprzerwanie od ponad 60 lat. W zmienionej formule organizacyjnej działamy od roku 2001 jako Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach sp. z o.o.  Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Gliwicach a tym samym podatki płacimy w Gliwicach zasilając budżet miasta.

Informujemy, że od 1 stycznia 2020r zmieniły się zasady wystawiania faktur [podstawa prawna: art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, Dz. U. 2019 poz. 1495]. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę podatkową (wystawioną na firmę, organizację, fundację) proszę  przygotować  nr  NIP płatnika  do  rejestracji.

Ważne:  z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną zmianie ulegają  godziny pracy laboratorium (patrz poniżej).

 Godziny pracy laboratorium:

poniedziałek – piątek godz. 7:00 – 13:00
Pobieranie i przyjmowanie materiału: 
7:00 – 11:00

sobota nieczynne

Badanie nasienia wykonujemy co tydzień w środy. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

 

 

Obowiązek informacyjny RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 16A (dalej „My” lub „LABORATORIUM” ).

 

JAK MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Inspektorem Ochrony Danych w Centralnym Laboratorium Analitycznym w Gliwicach jest Pan Artur Gan. Dane kontaktowe: telefon : 662-460-908, adres e-mail: iod@cenlab.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 16A, 44-100 Gliwice.

 

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Otrzymaliśmy je dobrowolnie od Państwa wykonując procedurę rejestracji pacjenta. Dane z wideorejestracji otrzymujemy z kamer umieszczonych w pomieszczeniach poczekalni oraz rejestracji.

 

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Dane wymienione w Ustawie o prawach pacjenta muszą Państwo nam podać. Podanie pozostałych danych jest uzależnione od Państwa zgody. Wejście pacjenta na teren Laboratorium przez drzwi oznaczone symbolem wideorejestracji i napisem “monitoring”, jest równoważne z wyrażeniem  zgody na zapis Państwa wizerunku w urządzeniach do wideorejestracji.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LABORATORIUM?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zleconych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z pózn. zm.), zwana dalej przez “Ustawą o prawach pacjenta”. Oprócz danych wymienionych w Ustawie o prawach pacjenta, na życzenie przetwarzamy dane dotyczące Państwa adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Dane te służą do przekazywania Państwu zaszyfrowanej dokumentacji medycznej w postaci wyniku badania laboratoryjnego. W szczególnych przypadkach możemy je wykorzystać, aby przekazać Państwu pilną wiadomość (e-mail lub SMS) dotyczącą wyniku badania laboratoryjnego. Dla ochrony mienia naszych pacjentów przed kradzieżą w pomieszczeniach poczekalni oraz rejestracji prowadzimy wideorejestrację, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA WOBEC LABORATORIUM W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa prawa dostępu oraz prawa do sprostowania danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pozostałe prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych gwarantujemy w odniesieniu do tych danych, które dobrowolnie otrzymaliśmy od Państwa, a które nie są wymienione w Ustawie o prawach pacjenta. Dotyczy to w szczególności Państwa adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz danych z wideorejestracji w stosunku do których zachowują Państwo wszystkie prawa, w tym prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W JAKICH SYTUACJACH MOGĄ PAŃSTWO SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które dobrowolnie otrzymaliśmy od Państwa, a które nie są wymienione w Ustawie o prawach pacjenta. Dotyczy to w szczególności Państwa adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA  DANE OSOBOWE?

W przypadku zlecenia badań, które wykonywane są w zewnętrznych laboratoriach, przekazujemy Państwa dane wymienione w Ustawie o prawach pacjenta do zewnętrznego laboratorium, które wykonuje takie badanie i z którym zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych, dzięki której zagwarantowane jest bezpieczeństwo Państwa danych. Dane z wideorejestracji mogą być udostepnione organom państwowym.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta Państwa dane wymienione w ustawie przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecili Państwo nam po raz ostatni wykonanie badania laboratoryjnego. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu są przechowywane podobnie jak dane wymienione w Ustawie o prawach pacjenta przez 20 lat. Dane z wideorejestracji są przechowywane nie dłużej niż 7 dni.

 

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA  DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego.

 

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wyłączeniem profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków, w tym skutków prawnych.

 

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice