Przygotowanie do badania

Właściwe przygotowanie się do badania jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyników.

Zgłaszając się do laboratorium pacjent powinien posiadać numer PESEL.

 

Krew

Do laboratorium na badania należy zgłosić się rano, między godziną 7.00 a 11.00. Pacjent powinien być na czczo – tzn. bez śniadania,  po lekkostrawnej kolacji, nie powinien przyjmować posiłków do momentu pobrania; dotyczy to głównie badań profilu lipidowego, wątrobowego i glukozy.

Przed pobraniem – przez co najmniej 15 minut odpocząć.

Nie należy wykonywać badań po intensywnym wysiłku fizycznym, ponieważ może to powodować obniżenie stężenia glukozy, cholesterolu i trójglicerydów oraz podwyższać stężenie białka, kreatyniny, kwasu moczowego, fosforanów i enzymów pochodzenia mięśniowego, takich jak CK, ASPAT.

W miarę możliwości ograniczyć przyjmowanie leków, w tym również witaminy C. Jeśli Pacjent przyjmuje leki mające wpływ na poziom oznaczanego parametru należy ustalić to z lekarzem i poinformować laboratorium.

Badanie hormonów płciowych wykonujemy w zależności od dnia cyklu i zgodnie z zaleceniem lekarza.

Nie należy wykonywać badań u pacjentów, którzy na 48 godzin przed pobraniem spożywali znaczne ilości alkoholu, ponieważ ma to istotny wpływ na wzrost aktywności enzymatycznej (GGTP) oraz powoduje także przejściowy wzrost objętości erytrocytów (MCV).

Dzieci

W przypadku małych dzieci niemowląt dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, bo nie wpływa ono istotnie na większość prostych rutynowych badań, z wyjątkiem poziomu glukozy.

 

Mocz

Mocz do badania podstawowego najlepiej oddać rano, po przerwie nocnej. Próbkę pobieramy z tzw. strumienia środkowego po uprzednim dokładnym podmyciu wodą z mydłem. Do laboratorium mocz dostarczamy w plastikowym pojemniku( do kupienia w aptece) opisanym imieniem i nazwiskiem pacjenta.

Pobieranie moczu do badań ze zbiórki dobowej (DZM)

Zbiórkę moczu należy przeprowadzić dokładnie w okresie 24 godzin.

Przygotować duży, szklany lub plastikowy pojemnik (np. po wodzie mineralnej) z podziałką co 250ml o pojemności około 3 – 5 litrów, do którego będzie oddawany mocz.

Pacjent np. w niedzielę o 7 rano odrzuca pierwszą, poranną porcję moczu, a każdą następną zbiera do przygotowanego pojemnika.

Pojemnik powinien być umieszczony w chłodnym miejscu.

Ostatnią, zbieraną porcją jest mocz oddany następnego dnia np. w poniedziałek o 7 rano.

Następnie należy odczytać objętość zebranego moczu.

Tak przygotowany mocz ze zbiórki dobowej należy wymieszać i odlać do małego, plastikowego pojemnika około 100 ml (do kupienia w aptece) oraz zapisać objętość całego zebranego moczu.

Opisaną próbkę (imię, nazwisko, objętość całego zebranego moczu) należy dostarczyć do laboratorium.

 

Kał

Kał należy oddać do czystego i suchego pojemnika a następnie przenieść szpatułką do pojemnika transportowego. Zaleca się pobieranie materiału z różnych miejsc (zwłaszcza zmienionych) oddanego kału. Do laboratorium dostarczamy próbkę wielkości orzecha włoskiego. Kał uformowany może być przetrzymywany przez kilka godzin w chłodnym miejscu. Kał płynny i biegunkowy powinien być jak najszybciej dostarczony do laboratorium.

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice