Właściwe przygotowanie się do badania jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyników.

Do rejestracji badań niezbędny jest dokument tożsamości pacjenta.

Przygotowanie do badań :

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice