Właściwe przygotowanie się do badania jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyników.

Do rejestracji badań niezbędny jest dokument tożsamości pacjenta.

Pobranie krwi u pacjenta w wieku 16 – 18 lat – wymagana jest zgoda pacjenta i rodzica/opiekuna prawnego. Odpowiednie druki do pobrania w rejestracji laboratorium. (dopuszcza się zgodę napisaną odręcznie)

BADANIE NASIENIA – badania wykonywane są w każdą środę. Wcześniej należy zgłosić się do laboratorium (codziennie 7.00 – 18.00, sob 8.00 – 12.00) w celu odebrania specjalnego pojemnika na próbkę i informacji o przygotowaniu się do badania. Materiał należy dostarczyć do laboratorium do 1h od pobrania.

Przygotowanie do badań :

 

Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 16A
44-100 Gliwice